Общи положения:

Ригионалните конкурси за есе  и рисунка  са посветени на Международната година на светлината 2015.

Организатори на конкурсите са РИО ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО НА НТС И НАОП

Цели:

 • Да се предостави възможност на децата и учениците   да изразят своето отношение към светлината за да  съществува  живот на земята.
 • Да се насочи вниманието към красотата на Слънцето,Луната, звездите, планетите.
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се даде възможност на учениците  да представят своята гледна точка за значението и актуалността на светлината в нашето ежедневие;

 Условия за участие:

В конкурса за есе могат да участват ученици от 14 до 19 години, разпределени в две възрастови групи : 14-16г. и 17-19г.

В  конкурса за рисунка могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разпределени в три възрастови групи: 6-8 г.,9-11г. 12-14г.

Изисквания към представените  творби:

Да отговарят на темата на конкурса.

Есе

Участието с есе е индивидуално.

Оценяване:

 • Есетата се оценяват от  комисия. 

Критерии за оценяване:

 • ясно и точно формулирана теза;
 • удачно подбрани аргументи;
 • личностна позиция;
 • оригиналност и творчески подход  към темата;
 • допуска се творчески подход при формулировката на заглавието;
 • езикова и стилистична култура;
 • обемът да не е повече от 2 листа формат А4.

 Рисунка

Всеки участник може за изпрати  една  рисунка  размери до 35/50 см., като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

        Творбите не трябва да се паспартират и  ще  бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас, възраст  и училище;
- телефон за контакт

Оценяване:

 • Рисунките се оценяват от  комисия. 

Всички материали за конкурса -  есета и рисунки да се изпращат на адрес:

Гр. Ямбол 8600

п.к. 220

НАОП

или на

e-mail: naop_yambol@mail.bg

Краен срок за изпращане на материалите – 11 май  2015 г.

Информация за регионалните конкурси   ще бъде качена във фейсбука на НАОП - Ямбол (образование)

 Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени до 22. 05.2015 г.

Награди:

 • Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета)  за всяка възрастова група и за всеки раздел:  есe  и рисунка.
 • Наградите се осигуряват от организаторите;
 • Всички отличени творби  получават грамоти.
 • Номинираните рисунки участват в регионална изложба, а  номинираните есета ще бъдат отпечатани в специален сборник

Към новините